כנס השקת הקמפיין • כשהקב"ה רוצה לתת לאנשים שעושים למענו, למען התורה שלו, למען ארץ ישראל אין לו שום בעיה יכול להפוך הכל, אנחנו נמצאים בחודש אדר ונהפוך הוא.

  אנשים נלחמים בתורה, בכותל בשבת, במוסר הפשוט של כל אדם, נגד הטבע והמציאות

  אותו דבר שבת, באים יהודים מסכנים שהם אוהבים שבת, אבל הם חייבים לעבוד, אז בליל שבת הם עובדים שם בגשר יהודית שזה על שמה של אשתו של מונטיפיורי היתה צדקת שומרת שבת, בליל שבת מתגעגעים לקידוש, הביאו כוס יין ובירכו עשו קידוש באהבה וברצון הנחילנו, איזו אהבה... זו כפייה, אומרים יש כפייה דתית להיפך זה כפייה חילונית!

  הכותל המערבי. הרפורמים, מה לכם ולכותל הרי הם טענו לפני מאה ושבעים שנה שהם לא צריכים את ארץ ישראל , צריך לקבור את ירושלים הסבתא הזקנה שלנו קבורה מכובדת... כך אמר ראש הרפורמים גייגר, אמר את זה בתר"ד ובתר"ח, מאה שנה אח"כ נוסדה המדינה שלנו! מי זה שיקבור את התורה את ארץ ישראל?! יש פה השגחה שמימיית.

  צריכים להתעורר, צריכים לקום.

  אנחנו תמכנו בש"ס תמיד, אבל הם פנו אלי עורף ולא פנים, אמרו לי אתה מוכן לבוא איתנו, תביא לנו 10 מנדטים. אבל בתנאי בלי אלי ישי!

  אמרתי להם לא! אני לא עושה את זה! למה לא עושה את זה?

  כי זה בגידה! אסור לבן אדם לבגוד בחבר שלו!

  למה הוא לא בסדר?

  אמרו לי: אנחנו שונאים אותו!

  אהה יפה מאוד... אז תשנאו גם אותי. מה השגעון הזה?! מה הטירוף הזה??!

  הרב עובדיה אהב אותו כ"כ מחבב אותו, כתב עליו בכל ביתי נאמן הוא, ולא כתב את זה לאף אחד אחר!

  זה יושר?! זאת אמת?! זאת תורה?! זה חינוך?! זה חרדים?! זה לא חרדים!

  יש אומרים התנועה הזו הזדקנה.. אולי כי רבי אריה הגיע לפני כמה שבועות לגיל שישים, יש זקן שקנה חכמה ויש שלא, אם הוא היה חכם, הוא היה מתנהג אחרת!

  היה אצלי רבי דוד יוסף שהיה בריא, שעתיים דיברנו, אמרתי לו אני מוכן להפגיש בין שניהם לעשות שלום בניהם, לשכוח את העבר, כתוב לא תיקום ולא תיטור. למה אתם מתעקשים?! אמר לי בשום פנים, לא, לא אי אפשר.

  אמרנו פעם ריצ'רץ.. ויתרנו על ריצ'רץ, תנו חמישי, לא, גם תשיעי לא.

  אמרנו נעשה בלוק טכני עם הבית היהודי אמרו לא הבית היהודי מה יגידו עליכם אתם לא חרדים?!

  מה הבעיה? הרבי מלויבאווטיש אמר בזמנו לעשות כל המפלגות שומרי המצוות.

  ויותר מזה, הם התחייבו לנו שהם יגנו על בחורי הישיבות בצבא, יגנו על השבת. אם כן זה רווח נקי של 10 ממנדטים ישמרו על השבת על בני הישיבות. למה אתם לא מבינים את זה?!

  אבל לא ככה עושים! יושר מחייב!

  לעשות וטו על ראש הממשלה. אתה ראש ממשלה או הוא? או שאין כאן ראש הממשלה?

  לכן אנחנו צריכים להיות חזקים, להסביר, מי שמאמין באמת שלו, הכח שלה יכולה להשפיע על דורות רבים. חותמו של הקב"ה זה אמת. תלכו באמת. ה' יעזור, יכול להיות שגם השמיני יכנס בע"ה. לא צריכים לומר אהה מה כוחנו מה גבורתנו...

  פעם ש"ס היתה 4 מנדטים והרב עובדיה אמר אפילו נכניס 2.. בסוף קיבלו 4..

  אח"כ קיבלו 6 אח"כ 10, אח"כ אמרתי יקבלו 18... אמרו לי מאיפה אתה יודע אמרתי להם זה הנוסחה: כפול 2 פחות 2. בסוף קיבלו 17 את ה-18 בא אחיך בחכמה ויקח ברכתך, לקחו אותו אגודה...

  אבל עכשיו הולכים ויורדים, שבעה. הם אמרו סולת נקייה...

  אנחנו מעטים במדינה הזו, אבל אסור לנו לשבת סגורים, ולא לעשות כלום.

  אי אפשר כל דבר לומר מה נוכל לעשות נגד הבג"ץ.. מה נוכל לעשות כנגד השופטים...

  צריך להילחם על שמירת שבת בפרהסיה, שיהיה כבוד לשבת, כבוד לתורה, כבוד לעם שחיכה 200 שנה בשביל לקבל מדינה כזו?!

  הקב"ה יהיה איתנו, יהיה איתנו! שנזכה לגאולה שלימה. וכן יהי רצון ונאמר אמן

  מי שבירך לכל המצביעים והמשפיעים, זאת תנועה של הקב"ה זה תנועה שלו, אנחנו לא מחפשים כלום, אין לנו שום טובת הנאה מזה. ה' יברך אותם מלמעלה, חיים טובים וארוכים, ונחת מילדיהם, שיזכו להמשיך בדרך התורה לכל הדורות הבאים אחריהם. • קדימה.jpg מרן.jpg אלישי.jpg אלי.jpg ישי.jpg יור.jpg קהל.jpeg


התחבר כדי לפרסם תגובה