שאלה היסטורית. מי החליט מי מחליפו של הרב עובדיה. • מעניין אותי שאלה היסטורית מי החליט שיחליף את הרב עובדיה חכם שלום כהן? האם זה הרב עובדיה?
  למה לא החליטו שהרב מאזוז יהיה הממשיך של הרב עובדיה? • ממתי מרן שלכם?!
  תמוז תשס"ו. הימים ימי מלחמת לבנון השניה, ומרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א בשיעורו במוצאי שבת בלויין, מכריז ומבקש לבטל את "בין הזמנים" בבחינת "האחיכם יצאו למלחמה ואתם תצאו לבין הזמנים...". למרבה הבושה, הישיבות הספרדיות בוחרות ל"התעלם" מדבריו. הישיבה היחידה שנאמנת לדבריו הקדושים היתה ישיבת "כסא רחמים" על כל סניפיה ברחבי הארץ.
  בשנים האחרונות נשמעות טענות על חוסר נאמנות לדרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כביכול יש תנועה של מרן ויש כאלה "שבוגדים" במרן חלילה, אז יצאנו לבדוק מי בדיוק זה שבמשך עשרות שנים היה נאמן לדרכו ולמורשתו של מרן.
  מעניין לדעת, האם בישיבותיהם של אותם "נאמנים" לומדים טור ובית יוסף לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא? שמה העיון הוא בשיטת רבותינו הספרדים? וכי מרגילים את הבחורים בכתיבה? האמנם מקפידים לא לאחר את גיל הנישואין? הבחורים אינם נישאים לבנות חובשות פאה נוכרית? הציציות של הבחורים בפנים, במוסדותיהם מקפידים שהבנות הרווקות ישימו כסוי ראש? האם מחנכים את בוגריהם לרדת אל העם שבשדות? האם הם מכניסים בניהם למוסדות ספרדים? ומה עם 'חדר יחוד'?
  כל הנקודות הללו היו כידוע בנפשו של מרן, ובכל מקום היה זועק עליהן. ככל שאנחנו מפשפשים במוחנו, איננו נזכרים בישיבה נוספת מלבד ישיבתו של מרן מופת הדור הגר"מ מאזוז שליט"א שיכולה לסמן 'וי' גדול על כל השאלות הנ"ל, בניגוד לכל הישיבות האחרות שהנאמנות שלהם נוטה יותר לרבנים אחרים. באיזו עוד ישיבה תמצאו את ספרי מרן בלויים מרוב שימוש, באיזו ישיבה לומדים בהם בסדרי לימוד קבועים?!
  ואכן, מרן עצמו ידע זאת, ואמר פעם לאחד מבניו "רק בכסא רחמים מעריכים את התורה שלי". וציין שזו הסיבה שהיא הישיבה היחידה שהוא מקפיד לבקר בה מעת לעת, מה שאינו עושה אפילו בישיבות שהקימו משפחתו.
  לא ניתן להיסטריה לגווע כל כך מהר. 'כסא רחמים' היא הישיבה היחידה ששמרה בעוז על כבודו של מרן לאורך כל השנים (ולא רק בשנים האחרונות או אחרי-מות קדושים...). בשעה שבשאר הישיבות (כן כן, כולל הספרדיות שבהם), ביטלו דבריו בציניות, וניסו מתוך קנאה לגמד את דמותו הגדולה, 'כסא רחמים' היתה היחידה שרבניה ותלמידיה עמדו כחומה בצורה להגן על כבודו נגד אותם משמיצים, שהיום, נאלצים לבלוע את כובעם מבושה.
  גם בימים בהם פסע מרן כמעט בודד ויחיד נגד מתנגדיו, ניצב מופת הדור מרן ראש הישיבה שליט"א תמיד לצדו. כך קרה שבאחד הכנסים הראשונים של תנועת ש"ס, הכינו המארגנים במה גדולה ומכובדת לעשרות רבנים, וברגע האמת "נעלמו" כל הרבנים, מחמת שהיתה אימתם של רבני האשכנזים מוטלת עליהם. הכנס התחיל ושום רב לא מילה את הבמה, מרן הגיע והבמה ריקה, לא ראשי ישיבות ולא חברי מועצות,כלום! אחד היה שם לצדו של מרן – מנהיג הדור הגר"מ מאזוז יבלחט"א!
  מורשתו של מרן אינה מתבטאת באותיות של מפלגה כזו או אחרת שכיום מתכחשת לדרכו (עיין ערך היתר מכירה לדוגמא...). הנאמנות לדרכו של מרן, היא בהמשך מורשתו האמתית.
  אז לכל המלינים, נציע במטותא טלו קורה מבין עיניכם! ובעצם, לאקורה, כי אם נגריה שלימה! • @שלומי-ביטון
  לא באתי בטענה. רק שאלתי האם המינוי של חכם שלום כהן זה צוואה של הרב עובדיה או משהו אחר. • שום צוואה
  אגב רצו שמרן שליט"א יהיה נשיא המועצת ולא רצה • רק מניח. כידוע היתה צואה של הרב עובדיה שנגנזה. מי יודע מה היה כתוב בה....
  בטח לא משהו שקורה כי אם כך היו מפרסמים אותה, זה היה חייב להיות משהו הפוך ממה שקורה.


התחבר כדי לפרסם תגובה